Mostel A&A 2016 Ponúkame gravírovanie, výrobu štítkov a iné Ponúkame popisovanie meradiel a nástrojov Kalibrácia a opravy meradiel CNC  Popisovanie na CNC vykonávame za pomoci frézovania, iskrenia, alebo mikroúderovým nástrojom. Elektrochemicky Popisovanie elektrochemicky je vhodne iba pre kovové diely a je vykonávané za pomoci elektrolytu a elektrického prúdu. Laserom  Značenie laserom je vhodné na plast, sklo ale aj na kov za pomoci špeciálnej pasty, kde po pôsobení lasera vzniká vysokoodolný farebný popis.